На головнуНаписати листа
Новини | Історія | Фотогалерея | Штат | Документи | Ресурси | Контакти | FAQ | NOC
Документи.
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка

№ 47-32
від 08 лютого 1999 року
ПОЛОЖЕННЯ
про Інформаційно-обчислювальний центр
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

1. Загальні положення

1.1. Інформаційно-обчислювальний центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка (надалі ІОЦ) є загальноуніверситетським структурним підрозділом.
1.2. Головним завданням ІОЦ є створення та підтримка інформаційного забезпечення університету, автоматизації господарської діяльності університету та навчального процесу.
1.3. ІОЦ має печатку для довідок.
1.4. Для забезпечення господарчої діяльності ІОЦ може бути відкритий субрахунок.
1.5. У своїй діяльності ІОЦ керується чинним законодавством, Статутом університету, цим положенням.
1.6. ІОЦ підпорядкований ректору університету.
1.7. Науково-методичне керівництво діяльністю ІОЦ здійснює Координаційна Рада університету з інформатики та обчислювальної техніки.
1.8. Комплекс знаходиться за адресою: вул. Глушкова, 2, корпус 6.

2. Завдання та предмет діяльності ІОЦ

2.1. Завданнями та предметом діяльності ІОЦ є:
 • створення та супроводження автоматизованих систем управління університетом (бухгалтерського обліку, обліку студентів та співробітників, документообігу, архіву, бібліотеки та іншої господарської діяльності);
 • поставка, інсталяція, супроводження та ремонт обчислювальної техніки;
 • підключення підрозділів університету до глобальних електронних мереж;
 • створення, розвиток та супроводження систем дистанційного навчання.

2.2. ІОЦ може виконувати роботи, які відповідають напрямкам його діяльності, за окремими угодами з фізичними та юридичними особами, а саме:
 • створення автоматизованих систем;
 • системна інтеграція, супроводження та ремонт обчислювальної техніки;
 • розробка та налагодження локальних мереж;
 • забезпечення підключення до глобальних електронних мереж;
 • навчання сучасним інформаційним технологіям;
 • проведення інших робіт, виконання яких не суперечить Статуту університету та вказаному Положенню.

3. Структура ІОЦ

3.1. Структура ІОЦ, його штатний розпис та кошторис видатків затверджуються ректором університету.
3.2. Права та обов'язки структурних підрозділів та порядок їх взаємодії визначається положеннями про структурні підрозділи, які розробляються начальником ІОЦ.
3.3. ІОЦ очолює начальник, призначений наказом ректора.
3.4. Начальник організовує роботу ІОЦ відповідно до напрямків його роботи та несе повну відповідальність за виконання покладених на ІОЦ завдань.
3.5. Керівник ІОЦ:
 • готує проекти договорів на виконання робіт;
 • готує подання про заохочення або стягнення працівників;
 • здійснює підбір кваліфікованих кадрів;
 • готує проект штатного розпису;
 • визначає службові обов'язки співробітників ІОЦ.


4. Фінансування ІОЦ

4.1. Джерелом фінансування ІОЦ є:
 • бюджетне фінансування;
 • кошти, отримані за виконання робіт за договорами з юридичними та фізичними особами.

4.2. Кошти, отримані за виконання робіт за договорами з юридичними та фізичними особами, використовуються відповідно до кошторису витрат.

5. Реорганізація та ліквідація ІОЦ

5.1. Реорганізація та ліквідація ІОЦ здійснюється відповідно до Статуту університету та чинного законодавства України.


Погоджено:

Перший проректор
університету


______________ Третяк О.В.

"____" ______________1999 р.


Начальник ІОЦ_______________ Бойко Ю.В.

"____" ______________1999 р.
© 2000-2014. Інформаційно-обчислювальний центр. пр-т Академіка Глушкова, 4д наверх