На головнуНаписати листа
Новини | Історія | Фотогалерея | Штат | Документи | Ресурси | Контакти | FAQ | NOC
Історія

Перший в Україні обчислювальний центр був створений 12 листопада 1956 року в Київському державному університеті ім. Т.Г.Шевченка за наказом міністра Вищої освіти. Базою для його становлення стала організована за ініціативою В.Є.Дяченка ще в 1945 році при механіко-математичному факультеті лабораторія електричного моделювання, в якій розвивалися ідеї використання методів електричного моделювання для розв'язування задач математичної фізики і техніки.

Досягнута наприкінці 50-х років значна наукова доробка в дослідженнях ОЦ створила передумови для перетворення його в проблемну науково-дослідну лабораторію (ПНДЛ), яка й була створена згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР у 1959 році. На новостворену проблемну лабораторію - Обчислювальний центр - було покладено виконання наукових і дослідно-конструкторських робіт у галузі розробки ефективних методів розв'язування актуальних для народного господарства завдань за допомогою обчислювальних машин і застосування цих методів для автоматизації виробничих процесів.

У 1958 р. започатковується підготовка аспірантів за спеціальністю "Обчислювальна техніка", першими науковими керівниками яких стали В.М.Глушков і Б.М.Маліновський. Запроваджена ними для аспірантів наукова тематика була пов'язана із застосуванням ЕОМ для автоматизації хімічних виробництв і оптимального розкрою тканин у швейному виробництві.

У 1965 р. під керівництвом В.І. Грубова розвивається новий науковий напрямок, пов'язаний з математичним моделюванням безперервних хіміко-технологічних процесів.

З 70-х років розпочалось створення АСУ Київським університетом. Були впроваджені наступні першочергові підсистеми АСУ КДУ: "Зарплата", "Абітурієнт".

В 1981 р. була проведена реорганізація структури проблемної лабораторії ОЦ. В її складі був організований інформаційно-обчислювальний центр (ІОЦ) як навчально-виробничий підрозділ, якому передали всі наявні засоби електронної обчислювальної техніки. У складі ІОЦ були створені його філії на багатьох факультетах університету.

В 1999 році відбулася ще одна реорганізація ІОЦ, пов'язана з переорієнтацією його роботи в бік сучасних інформаційних технологій.На території було проведено капітальний ремонт,відбулася зміна технічного обладнання, кардинально змінено штатний розпис та завдання центру. Подальший розвиток подій адміністрація ІОЦ рекомендує дивитися у розділі Новини ІОЦ.

© 2000-2014. Інформаційно-обчислювальний центр. пр-т Академіка Глушкова, 4д наверх